Archive for the ‘Czym jest niepełnosprawność’ Category

Chęć normalnego funkcjonowania przewyższa niepełnosprawność

Łatwo jest się załamywać nad swoim losem. Wie to praktycznie każdy człowiek, ponieważ każdy czasem ma dość otaczającej go rzeczywistości oraz swojej sytuacji życiowej. Łatwo jest zrezygnować i rezygnować z ewentualnego szczęścia, które czekałoby nas gdybyśmy włożyli w to odrobinę pracy. Często mają tak nawet ludzi młodzi, w pełni sprawni zarówno psychicznie jak i fizycznie. [...]

Znakomite efekty terapii niepełnosprawnych dzieci przy pomocy zwierząt

Hipoterapia od lat cieszy się ogromnym powodzeniem w leczeniu niepełnosprawnych dzieci – dziecięce porażenie mózgowe, kiedyś skazujące na życie poza społeczeństwem, dziś pozwala na normalne życie pod wpływem odpowiedniej terapii. Dzieci niepełnosprawne, wykazujące dysfunkcje fizyczne i umysłowe, bardzo dobrze przyjmują terapię konną, a efekty leczenia są zaskakujące. Rodzaj zajęć hipoterapeutycznych wybiera się na podstawie bardzo [...]

Zadania i cele warsztatów terapii zajęciowej

Dla ludzi niepełnosprawnych, codzienna terapia jest motorem ich życia. Każdy rodzaj niepełnosprawności wymaga osobnej terapii i indywidualnego podejścia do pacjenta. Bardzo popularną metodą terapeutyczną są warsztaty terapii zajęciowej. Niepełnosprawni przydzielani są do grup uczestników o zbliżonym stopniu i rodzaju niepełnosprawności, pod opieką pedagogów, opiekunów, terapeutów odkrywają swoje możliwości, umiejętności i realizują wytyczone im cele. Każdy [...]

Warsztaty terapeutyczne pozwalają na podnoszenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych

Grupą osób niepełnosprawnych, wymagającą największego zaangażowania i opieki są dzieci, młodzież i dorośli wykazujący duże upośledzenie umysłowe. Chorych, o mniejszym stopniu upośledzenia można przystosować do prowadzenia w miarę normalnego życia w społeczeństwie pod nadzorem opiekunów, nauczyć ich wykonywania prostych prac domowych, wpojenia im pewnej samodzielności. Ciężkie stany niedorozwoju umysłowego, pozostawiane były same sobie, bez jakiejkolwiek [...]

Czy dzisiejsze społeczeństwo jest wrażliwe na problemy niepełnosprawnych

Już chyba nikogo nie dziwi obecność niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w tramwaju, autobusie, kinie, teatrze, galerii – a trzeba pamiętać, że stosunkowo niedawno te miejsca publiczne były dla takich osób zakazane przez niemożność wjechania do nich na wózku. Coraz więcej miejsc publicznych jest dostosowanych dla ruchu niepełnosprawnych, choć zdarzają się paradoksy – jeden z urzędów [...]

Niepełnosprawnym może zostać każdy z nas

Każdemu z nas wydaje się, że będzie sprawny i zdrowy do końca swoich dni. Przypadek, w postaci wypadku samochodowego, choroba, czy upadek na przysłowiowej prostej drodze, mogą nasze życie odwrócić o 180 stopni i z człowieka pełnego energii możemy się w jednej chwili stać właśnie osobą niepełnosprawną, która bez pomocy innych nie poradzi sobie w [...]

Polepszenie sytuacji niepełnosprawnych zaczęło się dopiero w latach 90-tych

Rodzina, która miała niepełnosprawne dziecko lub dzieci pod opieką, do 90-tych lat praktycznie pozostawiona była sama sobie z problemem. Nie było specjalnych ośrodków dla takich dzieci, w których mogłyby zdobywać wiedzę, przechodzić proces rehabilitacji, podnosić swoją sprawność fizyczną i umysłową. Niepełnosprawne dzieci były tematem tabu, postrzegane przez sąsiadów jako nieszczęście dla całej rodziny, która borykała [...]

Niepełnosprawne dzieci i młodzież w szkołach integracyjnych

Kilkadziesiąt lat temu, niepełnosprawne dzieci i młodzież miały szansę swojego doskonalenia i przystosowywania się do życia w społeczeństwie jedynie w specjalnych ośrodkach, które właściwie skupiały się na zajęciach ruchowych, nauce najprostszych czynności, nie było natomiast odpowiedniego programu nauczania i podnoszenia kwalifikacji. Od kiedy funkcjonują szkoły integracyjne, niepełnosprawne dzieci mają szansę odnalezienia się w grupie rówieśników, [...]

Szkoły integracyjne uczą tolerancji

Jeżeli w Polsce mamy ponad 5,5 miliona niepełnosprawnych obywateli, to oznacza, że mniej więcej co siódmy z nas jest dotknięty niepełnosprawnością różnego stopnia. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, niepełnosprawni byli praktycznie poza nawiasem społeczeństwa. Wielu z nich, którzy mogliby samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie, nie mogli tego zrealizować z błahych przyczyn – braku funkcjonalnych pomocy, typu winda, [...]

Czy odpowiednie ustawy zapewniają łatwiejsze życie niepełnosprawnym

Biorąc pod uwagę, jak wielu mieszkańców Unii Europejskiej, Polski, jest osobami niepełnosprawnymi, każdy kraj powinien zwrócić baczną uwagę na ten problem. Możemy być zdziwieni, ale co siódmy Polak wykazuje stopień niepełnosprawności. Nie widzimy aż tylu niepełnosprawnych wokół nas, ale też prawda jest smutna – wielu z nich nie może opuszczać swoich domów, po prostu nie [...]