Co siódmy Polak jest osobą niepełnosprawną

Około 15% ludności zamieszkującej kraje Unii Europejskiej to osoby niepełnosprawne. W Polsce, to co siódmy Polak ma problemy dysfunkcyjne. Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia, osoba niepełnosprawna to taka, u której uszkodzenie lub obniżenie sprawności funkcjonowania organizmu – fizyczne lub umysłowe, uniemożliwia sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie, mając na uwadze płeć, wiek i zewnętrzne czynniki. Niepełnosprawność możemy podzielić na trzy grupy, ze względu na rodzaje dysfunkcji. Pierwsza grupa, to niepełnosprawność fizyczna – uniemożliwiająca swobodne lub samodzielne poruszanie się, czy wykonywanie wielu czynności. Może być wrodzona lub nabyta w następstwie różnych chorób. Druga grupa, to niepełnosprawność umysłowo – psychiczna, również wrodzona, lub po przebytych chorobach. Trzecia grupa, to pozostałe, bliżej nieokreślone dysfunkcje organizmu. Rozpatrując dalej problem niepełnosprawności, można tworzyć kolejne grupy w oparciu o wiek, płeć, stopień niepełnosprawności. Problem jest ogromny, a trudno wszystkie osoby niepełnosprawne zakwalifikować do wspólnego mianownika. Każda z tych osób ma prawo do godnego życia, a rolą i obowiązkiem pozostałej części społeczeństwa, tej zdrowej, jest zapewnienie im godnych do życia warunków, ułatwienie życia. Nawet zwykły krawężnik, na który zdrowi nie zwracają uwagi, może być przeszkodą nie do przebycia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.