Poseł do Parlamentu Europejskiego

Francja-Polska dla Europy

Wspólne Wartości i Historia

Francja i Polska dzielą bogatą i wielowarstwową historię współpracy, która wywodzi się z głębokich więzi kulturowych i politycznych. Relacje te zostały ugruntowane przez postacie takie jak Król Władysław Jagiełło oraz królowie z dynastii Walezjuszów, którzy często byli połączeni sojuszami małżeńskimi i wspólnymi interesami politycznymi. Współpraca między tymi dwoma narodami sięga wieków, a ich sojusze i wspólne działania często przyczyniały się do kształtowania europejskiego porządku. Istotnym momentem dla obu krajów była rewolucja francuska, która zainspirowała Polaków do walki o niepodległość, a później, w czasie dwóch wojen światowych, oba kraje stały ramię w ramię przeciwko agresorom, wspierając się nawzajem zarówno na polu bitwy, jak i w dyplomacji.

Wspólne wartości, takie jak demokracja, wolność i prawa człowieka, są fundamentem, na którym Polska i Francja zbudowały swoje współczesne relacje. Te wspólne przekonania były widoczne w okresie Solidarności w Polsce, kiedy to Francja aktywnie wspierała polski ruch demokratyczny, a w zamian Polska konsekwentnie popiera Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, mającą swoje korzenie w Traktacie Elizejskim. Te silne, oparte na wspólnych wartościach więzy, są odzwierciedleniem nie tylko wspólnej historii, ale także wspólnych aspiracji i dążenia do budowania lepszej przyszłości zarówno na gruncie europejskim, jak i globalnym.

Współpraca Gospodarcza i Handel

Współpraca gospodarcza między Francją a Polską ma kluczowe znaczenie dla obu gospodarek, pełniąc istotną rolę w kontekście europejskiego rynku i globalnej wymiany handlowej. Francja, jako jedna z największych gospodarek Europy, jest ważnym partnerem handlowym dla Polski, oferując szerokie możliwości we współpracy przemysłowej, inwestycjach, a także w dziedzinie innowacji i technologii. Polskie produkty, takie jak części samochodowe, meble czy produkty spożywcze, są dobrze odbierane na francuskim rynku, a francuskie inwestycje w Polsce wspierają rozwój lokalnych gospodarek, tworząc nowe miejsca pracy i przenosząc know-how. Ponadto, oba kraje angażują się w projekty wspierające zrównoważony rozwój oraz przejście energetyczne, co dodatkowo wzmacnia ich pozycje na europejskim i światowym rynku.

Obrona i Bezpieczeństwo

Obrona i bezpieczeństwo stanowią fundamentalne aspekty współpracy między Francją a Polską, które, jako członkowie Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego, zobowiązane są do wzajemnej obrony i solidarności w obliczu zagrożeń. Zacieśnienie stosunków obronnych między oboma państwami, które ma miejsce na różnych płaszczyznach – od wymiany informacji wywiadowczych, przez wspólne manewry wojskowe, aż po rozwój projektów obronnych – podnosi poziom bezpieczeństwa nie tylko we Francji i w Polsce, ale także w całej Europie. Rozbudowa współpracy wojskowej, obejmująca m.in. modernizację uzbrojenia, rozwój systemów obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej oraz działania w cyberprzestrzeni, jest odpowiedzią na zmieniające się realia geopolityczne i rosnące wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego. W tym kontekście, Polska i Francja wykazują zdecydowane zaangażowanie w budowanie silnej, zintegrowanej polityki obronnej UE, która w przyszłości może przyczynić się do stworzenia autonomicznej europejskiej zdolności obronnej.