Poseł do Parlamentu Europejskiego

Witaj na Mojej Oficjalnej Stronie!

Witaj na portalu dedykowanemu służbie publicznej i dialogowi z mieszkańcami naszego regionu! Jesteś tutaj, ponieważ wierzysz, że razem możemy kształtować przyszłość naszej społeczności. Jako Twój przedstawiciel, jestem tu, aby słuchać, działać i przekształcać nasze wspólne idee w konkretną rzeczywistość. Ta strona jest mostem łączącym Twój głos z areną decyzyjną, gdzie każdy pomysł i sugestia znajduje swoje miejsce i jest ceniony.

Przez lata pracy na rzecz społeczności lokalnej i w ramach instytucji europejskich, zyskałem doświadczenie, które pozwala mi efektywnie działać na wielu płaszczyznach - od edukacji i zatrudnienia, po innowacje technologiczne i ochronę środowiska. Tu, na tej stronie, będziesz na bieżąco z działaniami, które podejmuję, aby nasz region rozwijał się dynamicznie i był miejscem, z którego każdy z nas może być dumny. Zapraszam Cię do regularnego odwiedzania naszego portalu, by wspólnie kształtować politykę, która odpowiada na rzeczywiste potrzeby nas wszystkich.

Życiorys

Moje Priorytety - Twoje Interesy

Edukacja i Młodzież

Rozwój edukacyjny jest kluczowym priorytetem, który zapewni naszej młodzieży narzędzia niezbędne do odniesienia sukcesu w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Rozwój Regionalny

Priorytetem jest wspieranie wzrostu gospodarczego i społecznego naszego regionu. oprzez strategiczne inwestycje i współpracę międzysektorową, dążę do tworzenia nowych miejsc pracy.

Zdrowie i Dobrostan

Zdrowie obywateli jest fundamentem silnej społeczności. Promuję inicjatywy mające na celu zwiększenie dostępności i jakości opieki zdrowotnej.

Ochrona Środowiska

Dążenie do zrównoważonego rozwoju i ochrony naszego naturalnego dziedzictwa jest priorytetem, który stanowi o naszej przyszłości.

Innowacje i Technologie

Nowoczesna gospodarka wymaga ciągłego innowacji. Priorytetem jest tworzenie warunków dla rozwoju sektora wysokich technologii, wsparcie startupów.

Bezpieczeństwo i Sprawiedliwość

Bezpieczeństwo jest podstawą spokojnego i stabilnego życia obywateli. Angażuję się w tworzenie polityk, które wzmacniają system prawny,.

25 +

Projekty Prawne

40 mln

Środki UE dla Regionu

150 +

Mieszkańców Zaangażowanych

10 +

Partnerstw Międzynarodowych

Aktualności

Inicjatywa Nowej Polityki Energetycznej

W odpowiedzi na rosnące wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i bezpieczeństwem energetycznym, uruchomiliśmy nową inicjatywę mającą na celu wsparcie zrównoważonej polityki energetycznej. Dzięki tej inicjatywie region skorzysta z większych inwestycji w odnawialne źródła energii, co przyczyni się do zwiększenia niezależności energetycznej oraz stworzenia nowych, zielonych miejsc pracy.

Czytaj Dalej

Spotkanie Dialogowe z Młodymi Liderami

Mieliśmy przyjemność gościć grupę młodych liderów z różnych części kraju w celu dyskusji na temat ich wizji przyszłości Unii Europejskiej. Spotkanie to było okazją do wymiany pomysłów oraz wypracowania nowych inicjatyw, które wzmocnią obecność młodzieży w europejskim procesie decyzyjnym.

Czytaj Dalej

Wdrożenie Programu Wspierającego Przedsiębiorczość

Uruchomiliśmy program mający na celu wsparcie lokalnych przedsiębiorców i start-upów, który zapewni szkolenia, doradztwo oraz dostęp do funduszy europejskich. Program ten jest odpowiedzią na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią kręgosłup gospodarki regionalnej i przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy.

Czytaj Dalej

FAQ - Często Zadawane Pytania

Obecnie skupiam się na trzech kluczowych obszarach: promowaniu zrównoważonego rozwoju regionalnego, poprawie dostępności edukacji i szkoleń zawodowych oraz zwiększeniu transparentności procesów decyzyjnych w Unii Europejskiej. Każdy z tych obszarów jest niezbędny dla zapewnienia trwałego i sprawiedliwego wzrostu w naszym regionie.
Zapraszam do kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy na mojej stronie internetowej lub przez media społecznościowe. Możesz również dołączyć do organizowanych przeze mnie spotkań otwartych dla obywateli, na których bezpośrednio poruszamy kwestie dotyczące polityki europejskiej.
Tak, Unia Europejska oferuje wiele programów wsparcia finansowego, doradczego, a także programów wymiany doświadczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw. Pełną listę dostępnych opcji wsparcia można znaleźć w sekcji "Praca" na mojej stronie, a mój zespół jest gotowy pomóc w nawigacji po dostępnych środkach i procedurach aplikacyjnych.
Angażowanie się w sprawy UE można zacząć na wielu poziomach, od lokalnych inicjatyw po europejskie projekty obywatelskie. Zachęcam do śledzenia bieżących inicjatyw zamieszczonych na stronie oraz do zapisania się na nasz newsletter, aby otrzymywać informacje o nowych projektach, wolontariacie czy stażach w instytucjach europejskich.

Zaproszenie do Dialogu

Łącząc nasze siły, możemy dokonać wielkich zmian i osiągnąć rzeczywiste rezultaty, które będą miały pozytywny wpływ na życie codzienne naszych wspólnot. Dialog z obywatelami jest fundamentem naszej demokracji i kluczem do tworzenia odpowiedzialnych oraz skutecznych polityk. Właśnie dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w konstruktywnej wymianie opinii i doświadczeń. Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą poszukującym informacji na temat europejskich funduszy, studentem zainteresowanym programami wymiany, czy obywatelem z pytaniem dotyczącym przyszłości Unii Europejskiej – Twoje spostrzeżenia są dla mnie cenne i stanowią nieodzowną część procesu decyzyjnego.

Ślad Mojej Pracy - Wpływ i Realizacja

Moja praca w obszarze legislacji europejskiej oraz inicjatyw na poziomie krajowym ma za cel nie tylko wprowadzenie konkretnych ulepszeń, ale też budowanie solidnych fundamentów dla przyszłych pokoleń. Każdego dnia staram się, aby moje działania były widoczne nie tylko w dokumentach i statystykach, ale przede wszystkim w realnej poprawie jakości życia obywateli. Współpraca z lokalnymi społecznościami, dialog z organizacjami pozarządowymi oraz aktywne uczestnictwo w życiu politycznym to elementy, które mają bezpośredni wpływ na skuteczność wprowadzanych rozwiązań. Przez lata mojej obecności na arenie politycznej udało się osiągnąć wiele zmian, które przyczyniły się do wzrostu konkurencyjności gospodarek, poprawy standardów pracy oraz ochrony środowiska.

Realizacja przyjętych zobowiązań to dla mnie sprawa honoru i wyraz odpowiedzialności, jaką jako przedstawiciel obywateli ponoszę. Prace nad nowelizacją przepisów, negocjacje dotyczące nowych dyrektyw, a także inicjowanie projektów mających na celu integrację społeczną i gospodarczą – to wszystko składa się na moją codzienną pracę. Moim priorytetem jest, by działania te były transparentne i zrozumiałe dla każdego, dlatego regularnie publikuję raporty z postępu prac, udostępniam wyniki badań oraz zachęcam do uczestnictwa w otwartych konsultacjach. Wierzę, że tylko poprzez współdziałanie i wzajemne zaufanie można budować Europę, która będzie silna nie tylko na papierze, ale w realnym doświadczeniu jej mieszkańców.

Publikacje

Wystąpienia - Głos w Debaty i Kształtowanie Przyszłości

Moje wystąpienia w ramach debat na forum Parlamentu Europejskiego są nie tylko wyrazem reprezentacji interesów naszych obywateli, ale także świadectwem zaangażowania w proces decyzyjny, który kształtuje przyszłość naszego kontynentu. Dążę do tego, by każde przemówienie było mocnym i klarownym głosem, który wnieść może realną wartość do szeroko pojętego dialogu europejskiego. Nie unikam trudnych tematów, skupiając się na znalezieniu pragmatycznych i innowacyjnych rozwiązań, które mogą poprawić życie każdego z nas. W moich wystąpieniach zawsze podkreślam wagę solidarności, równości i wzajemnego szacunku, które są fundamentami, na których powinna wspierać się nasza europejska wspólnota.

Wystąpienia