Poseł do Parlamentu Europejskiego

Wystąpienia

Kluczowe Przemówienia

Jan, dzięki swojej pasji i dogłębnej wiedzy na temat współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych, stał się uznanym mówcą na scenie krajowej. Jego zdolności retoryczne zaowocowały szeregiem przemówień, które wywołały szeroki rezonans. Do najbardziej pamiętnych należą wystąpienie na Narodowym Forum Gospodarczym, gdzie omawiał przyszłość zrównoważonego rozwoju, przemówienie inaugurujące kampanię społeczną "Edukacja dla przyszłości", które podkreślało znaczenie inwestowania w młode pokolenia, a także przemówienie na Międzynarodowych Targach Innowacji Przemysłowych, prezentujące nowatorskie rozwiązania w dziedzinie technologii. Każde z tych przemówień nie tylko wyznaczyło nowe kierunki w debacie publicznej, ale i ugruntowało pozycję Jana jako wpływowego lidera myśli.

150+

Przemówienia Publiczne

5000+

Uczestników Wydarzeń

100+

Panele Dyskusyjne

50+

Warsztaty Prowadzone

Konferencje i Panele Dyskusyjne

Jan jest aktywnym uczestnikiem krajowej i międzynarodowej sceny konferencyjnej, gdzie dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem i przemyśleniami na temat najnowszych trendów i wyzwań. Jego zaangażowanie w panele dyskusyjne jest wyrazem otwartości na dialog i gotowości do współpracy w poszukiwaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań. Niezależnie od tematu, Jan skutecznie wnosi wartościowy wkład, często łącząc perspektywy różnych branż i dyscyplin, by zintegrować wizję przyszłości opartą na interdyscyplinarności i synergii.

Jednym z wyjątkowych momentów w jego karierze była rola moderatora na prestiżowej konferencji dotyczącej przyszłości edukacji w erze cyfrowej, gdzie wraz z panelistami z całego świata debatował o kierunkach rozwoju cyfrowych narzędzi edukacyjnych. Jan często podkreśla znaczenie adaptacji sektora edukacji do zmieniającej się rzeczywistości technologicznej, co było również tematem wielu jego prelekcji. Jego udział w panelach dyskusyjnych poświęconych innowacjom społecznym czy zrównoważonemu rozwojowi pokazuje, jak ważna jest dla niego misja budowania mostów między teorią a praktyką, a także między biznesem a etyką.

Warsztaty i Szkolenia

W ramach mojego zaangażowania w rozwój kompetencji zawodowych i osobistych, regularnie prowadzę warsztaty i szkolenia. Każde spotkanie jest unikalną okazją do zdobycia praktycznej wiedzy, której zastosowanie przekłada się na realne korzyści w życiu zawodowym i prywatnym uczestników. Moje sesje szkoleniowe są interaktywne, skupione na rozwiązywaniu problemów i case study, co pozwala uczestnikom nie tylko nauczyć się nowych umiejętności, ale również na wypracowanie własnych, efektywnych metod działania.

  • Komunikacja w zespole - techniki efektywnej komunikacji interpersonalnej.
  • Zarządzanie projektami - podstawy metodyk Agile i Scrum.
  • Sztuka prezentacji - jak tworzyć i prezentować przekonujące prezentacje.
  • Kreatywne myślenie - warsztaty z technik generowania i rozwijania pomysłów.
  • Personal branding - budowanie i zarządzanie własną marką w branży.
  • Negocjacje biznesowe - strategie i taktyki skutecznych negocjacji.
  • Mindfulness w pracy - techniki redukcji stresu i zwiększania uważności.
  • Etykieta biznesowa - zasady profesjonalnego zachowania w środowisku pracy.
  • Cyfrowe narzędzia pracy - efektywne wykorzystanie technologii w codziennej pracy.
  • Zarządzanie czasem - metody organizacji czasu dla zwiększenia produktywności.